Výběr hodnocení v aplikaci M2

Hodnocení oborů

Web of Science - obory podle klasifikace FORD
Web of Science - obory podle klasifikace WoS Categories
Scopus - doplňkové hodnocení pro 4., 5. a 6. oborovou skupinu (zemědělské, společenské a humanitní obory)

Hodnocení výzkumných organizací

Web of Science - obory podle klasifikace FORD
Scopus - doplňkové hodnocení pro 4., 5. a 6. oborovou skupinu (zemědělské, společenské a humanitní obory)