Objemy produkce ve WoS v mezinárodním srovnání zobrazují grafy za jednotlivé obory publikační objemy článků (articles) ve WoS za léta 2016 – 2020.